Medarbetare

Bertil Wallin
Säkerhetsinstallatör/Ekonomi

Branscherfarenhet sedan 1982. 
Innehar mästarbrev.

Kenny Östergren 
Säkerhetsinstallatör

Arbetsledare för installation/Projektering. Mycket god produktkännedom och branscherfarenhet sedan 1987.

Telefon: 070 770 05 01
E-post: bertil.wallin@lasborgen.se
Telefon: 070 770 05 08
E-post: kenny.ostergren@lasborgen.se


Fredrik Fors
Säkerhetsinstallatör

Installatör med spetskompetens
inom svets och metall arbeten.
Arbetat som installatör sedan 1998.
Innehar gesällbrev

Joachim Fors
Säkerhetsinstallatör

Installatör med lång erfarenhet sedan 1996
med ett brett kontaktnät inom branschen och underliggande leverantörer.
Innehar gesällbrev.

Telefon: 070 770 09 52
E-post: fredrik.fors@lasborgen.se
Telefon 070 770 09 51
E-post: joachim.fors@lasborgen.se


Kenneth Strömberg
Säkerhetsinstallatör

Installatör med inriktning på larm, passersystem och CCTV. Mycket god kunskap inom elektronik och svagström. 
Arbetat som installatör sedan 1996. 
Innehar gesällbrev.

Patrik Lindström
Säkerhetsinstallatör

Installatör med inriktning på larm, passersystem och CCTV. God kunskap inom elektronik och svagström.
Telefon: 070 770 05 15
E-post: kenneth.stromberg@lasborgen.se
Telefon: 070 770 09 53
E-post: patrik.lindstrom@lasborgen.se

 
Fredrik Karlsson
Butik

Lärling/Installatör med inriktning på låssystem, mekanik och passersystem.
 
Telefon: 070 772 31 55
E-post: fredrik.karlsson@lasborgen.se
 
   

 

Alla priser visas inklusive moms
Välkommen,

vänligen välj det som passar dig bäst: