Medarbetare

Bertil Wallin
Säkerhetsinstallatör / Ekonomi

Branscherfarenhet sedan 1982. 
Innehar Gesäll samt Mästarbrev.

Kenny Östergren 
Säkerhetsinstallatör

Arbetsledare för installation/Projektering. 
Mycket god produktkännedom och branscherfarenhet sedan 1987.

Telefon: 070 770 05 01
E-post: bertil.wallin@lasborgen.se
Telefon: 070 770 05 08
E-post: kenny.ostergren@lasborgen.se


Fredrik Fors
Säkerhetsinstallatör

Installatör med spetskompetens inom svets och
metallarbeten. Arbetat som installatör sedan 1998.
Innehar Gesäll samt Mästarbrev.

Joachim Fors
Säkerhetsinstallatör

Installatör med lång erfarenhet sedan 1996
med ett brett kontaktnät inom branschen och
underliggande leverantörer.
Innehar Gesäll samt Mästarbrev.

Telefon: 070 770 09 52
E-post: fredrik.fors@lasborgen.se
Telefon 070 770 09 51
E-post: joachim.fors@lasborgen.se


Kenneth Strömberg
Säkerhetsinstallatör

Installatör med inriktning på larm, passersystem och
CCTV. God kunskap inom elektronik och svagström. Arbetat som installatör sedan 1996. 
Innehar Gesällbrev.

Patrik Lindström
Säkerhetsinstallatör

Installatör med inriktning på larm, passersystem
och CCTV. God kunskap inom elektronik och svagström.
Arbetat som installatör sedan 2010.
Innehar Gesällbrev.
Telefon: 070 770 05 15
E-post: kenneth.stromberg@lasborgen.se
Telefon: 070 770 09 53
E-post: patrik.lindstrom@lasborgen.se


Tomas Håkansson
Säkerhetsinstallatör

Installatör som arbetar under service.

Johan Hagström
Säkerhetsinstallatör

Installatör med inriktning på larm, passersystem
och CCTV. God kunskap inom elektronik och svagström.
Arbetat som installatör sedan 2008.
Innehar Gesällbrev.

Telefon: 070 770 22 30
E-post: tomas@lasborgen.se
Telefon: 070 771 37 40
E-post: johan@lasborgen.se


 

Lars Taberman
Butik / Arbetsplanerare

God kunskap inom mekanik och föreskrifter.
Innehar Gesäll samt Cerifierat Mästarbrev.
Certifierad behörig Ingenjör inbrottslarm.

 

Telefon: 08 720 61 70
E-post: lars@lasborgen.se